1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Câmpulung

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Câmpulung

La Câmpulung şi în imprejurimi, istoria te apasă prin mulţimea siturilor arheologice şi a monumentelor istorice, sentiment pe care probabil l-a avut şi Grigore Tocilescu, directorul Muzeului Naţional de Arheologie, în timpul vizitei făcute aici în 1889. El a recomandat şi susţinut ideea creării unui muzeu la Câmpulung pentru a salva, conserva şi păstra mărturiile trecutului, lucru concretizat odată cu publicarea hotărârii de înfiinţare a muzeului în Monitorul Oficial nr 116 din 26 august/7 septembrie 1889. Nucleul muzeului, adăpostit la începuturi în trapeza mânăstirii Negru-Vodă, era administrat direct de primarul oraşului, de stareţul mânăstirii şi de directorul Şcolii nr. 1 de baieţi, din oraş. În timp, cercetările arheologice efectuate în teren, achiziţiile şi donaţiile au mărit colecţiile muzeului, care a fost structurat în 1952 în secţiile curente: istorie, artă, ştiinţele naturii şi etnografie.

Clădirea din centru este construită între anii 1934-1936, după planurile arhitectului Statie Ciotan. Muzeul de Istorie şi Artă prezintă istoria zonei Muscel, dar şi legăturile zonei cu judeţele limitrofe, prilejuind pătrunderea într-un culoar al timpului, din preistorie şi până în contemporaneitate. Echipa muzeului a efectuat cercetări arheologice în aproape toate locaţiile relevante din oraş, descoperindu-se o varietate de obiecte, de la obiecte de piatră, unelte de os (anii 6000 – 1800 î.H.), la ciste din Epoca Bronzului, ceramică de import elenistică, arme de la săpăturile arheologice de la Castrul Jidava, ceramică romană cu elemente dacice, datând din secolul al IV-lea d. H., monede romane, toate expuse acum în secţia de istorie. Muzeul cuprinde şi exponate autentice descoperite în aşezarea de la dacică de la Cetăţeni, steagul judeţului Muscel din secolul al XIX-lea, obiecte ce au aparţinut unor personalităţi locale de mare însemnătate în cultura şi ştiinţa României. Nu lipseşte nici scrisoarea în limba română a lui Neacşu Lupu (în facsimil).

Secţia de artă cuprinde o colecţie de lucrări de mare valoare ale unor artişti plastici români din perioada interbelică şi de după cel de-al Doilea Război Mondial, printre care picturi, sculpturi şi desene semnate de Theodor Pallady, Corneliu Baba, Henri Catargi, Constantin Baraschi, Oscar Han, Andrei Jiquidi, Nicolae Grant.

În acelaşi muzeu funcţionează şi o colecţie de ştiinţele naturii, vizitată mai ales de elevi.